Tajemnica życia zawarta w dacie urodzenia – Aleksandra Jakubowska

Książka: Tajemnica życia zawarta w dacie urodzenia - Aleksandra Jakubowska

Dzięki książce dowiemy się, jakie informacje niesie data urodzenia oraz imię i nazwisko, z którym przychodzimy na świat, a także poznamy podstawy Numerologii.

Krok po kroku, na licznych przykładach nauczymy się dokonywać obliczeń i interpretacji:

 • Drogi Życia;
 • Klucza Wcielenia;
 • Cykli Życia;
 • Punktów Zwrotnych;
 • Wyzwań;
 • Roku Numerologicznego;
 • Roku, Miesiąca i Dnia Osobistego;
 • Liczby Duszy;
 • Liczby Realizacji;
 • Liczby Celów;
 • Esencji;
 • Tranzytów rocznych.

Dzięki interpretacjom zawartym w książce:

 • Odnajdziemy cele życia;
 • Określimy rodzaj doświadczeń, które prowadzą do ich spełnienia;
 • Uświadomimy sobie nasze mocne strony;
 • Poznamy predyspozycje zawodowe;
 • Skonfrontujemy się z wyzwaniami, jakie niesie życie;
 • Zrozumiemy, czemu służą powtarzające się wydarzenia;
 • Odczytamy, wzmocnieniu jakich cech służą relacje z rodzicami i innymi bliskimi osobami;
 • Zyskamy świadomość zachodzących w nas zmian.

Poszerzymy naszą wiedzę o elementy astrologii wedyjskiej:

 • Poznamy 27 nakszatr – gwiezdnych konstelacji;
 • Odczytamy, z jaką świadomością kroczymy przez życie;
 • Dowiemy się, z energią której nakszatry jesteśmy silnie zespoleni;
 • Zdobędziemy wiedzę, jakie tematy będą stanowiły główny wątek kolejnych lat życia;
 • Zapoznamy się z przesłaniami płynącymi dla nas ze wszystkich nakszatr;
 • Odnajdziemy własną oś węzłów księżycowych.

Wydawnictwo: Tajemnica Życia

Rok wydania: 2021